KOUČINK

Koučink (podle standardů ICF) je metoda, při které vám kouč klade takové otázky, které vás vedou k zamyšlení a nalezení řešení. 

Při koučinku vám nebudu radit ani dávat svoje vhledy. Nebudeme řešit vážnější psychické potíže ani hluboké mentální bloky. 

Nastavíme plán a akce, které vám pomůžou dosáhnout cíle, který si stanovíte. 

Koučink je skvělý například v situaci, kdy potřebujete pomoct s nějakým rozhodnutím.