Kurz v současnosti není otevřen

5TÝDENNÍ ONLINE KURZ

KLÍČ K POHODOVÉMU RODIČOVSTVÍ

Chcete zlepšit váš vztah s dětmi a komunikaci mezi vámi?
Rádi byste se s nimi snadno dohodli a s klidem uměli reagovat na jejich vypjaté emoce? 

Možná prožíváte následující situace:

 • Dítě vás „neposlouchá“
  Je obtížné s ním komunikovat, připadáte si, jako když mluvíte do zdi.
 • Vzteká se, pláče, křičí
  Docházejí vám síly, cítíte se frustrovaní a bezradní. Snažíte se jeho emoce přijímat, ale nemá to takový účinek, jaký byste si přáli. Máte nepříjemný pocit selhání. Chtěli byste víc nadhledu a klidu.
 • Klidně a rozumně vysvětlujete, ale dítě to jen víc rozčílí
  Pokoušíte se v klidu vysvětlovat, proč něco ne/chcete, ale vaše dítě to vůbec nepřijímá. Jako byste hrách na stěnu házeli.
 • Snažíte se respektovat své dítě, ale ono nerespektuje vás
  Někdy si připadáte jako oběť. Chcete vychovávat s respektem, ale začínáte pochybovat, jestli to vůbec funguje.
 • Vaše děti se pořád hádají a perou
  Snažíte se jejich spory řešit, ale pomůže to maximálně na chvíli.
 • Nic nefunguje
  Snažíte se, čtete články a návody, ale pořád to není ono. Jakoby chybělo něco zásadního.

PROZRADÍM VÁM TAJEMSTVÍ.

Žádné návody nebudou pořádně fungovat, dokud se nezmění jedna věc...

Váš vnitřní postoj a přístup k dětem

To je dobrá zpráva, protože to máte ve svých rukou. Zároveň to od vás vyžaduje ochotu laskavě se podívat  sami na sebe a na svoje vnitřní přesvědčení, přijmout a začít léčit svoje bolístky.

To znamená, že tenhle kurz je

pro rodiče, kteří mají sebereflexi a motivaci začít řešit sami sebe

Práce na sobě je nedílnou součástí kurzu a prolíná se s mnoha dalšími návody a tipy, jak prožívat rodičovství v lehkosti a se svými dětmi si rozumět.

 

Co vám tedy kurz přinese? 

 • Tipy, jak uvést teoretické poznatky do praxe
  Možná jste teoreticky vybavení, ale poznatky vám jaksi nejdou efektivně převést do praxe. Víte, že máte děti respektovat, přijímat jejich emoce, nelhat jim, jít příkladem... ale ve skutečnosti to nefunguje tak, jak byste si přáli. V kurzu budeme rozebírat možné příčiny a pracovat na jejich odstranění.
 • Pochopení sebe sama a svých reakcí. Doporučení, co a jak změnit
  Možná jste sami jako děti necítili přijetí a bezpodmínečnou lásku. Možná jste nemohli projevovat volně svoje emoce a naučili jste se je potlačovat. Poslouchali jste ze strachu. Laskavě a bez výčitek se podíváme do hloubky a začnete léčit to, co vám brání mít zdravý přístup k vašim vlastním dětem.
 • Obnovení důvěry
  Když vám dítě důvěřuje, mnohem ochotněji komunikuje a naslouchá.
 • Umění reagovat na dětské emoce
  Ukážu vám, jak se chovat v situacích, kdy dítě projevuje silné emoce. Dokážete si snáz udržet klid a nadhled.
 • Nový pohled na nastavení hranic
  Možná vás překvapí, že nastavovat hranice druhým moc nefunguje. Jaká změna pohledu vám pomůže?
 • Tipy, jak si získat u dětí respekt
  Jak to udělat, abyste nejenom respektovali, ale také byli respektováni?
 • Efektivní metodu řešení sourozeneckých sporů
  Skvělá metoda, s jejíž pomocí dokážete s klidem a efektivně řešit konflikty mezi vašimi dětmi. Naučí se ji i ony! Umění dohody samozřejmě využijete i v komunikaci mezi vámi a vaším dítětem.
 • Schopnost odmítat laskavě a bez výčitek
  Možná vás štve, když po vás dítě chce něco, co vy nechcete splnit. Nechcete ustoupit, ale zároveň se cítíte špatně, když dítěti nevyhovíte. Naučíte se nastavit tak, abyste v případě odmítnutí necítili výčitky, zachovali klid a uměli přijmout vyjádření dětského nesouhlasu.

Napsali o mojí práci:

Velmi mě zaujal oddíl o řešení sourozeneckých sporů. Jen málokdy se setkávám s tím, že by rodič nezačal na děti řvát, ale snažil se vše vyřešit v klidu. Přitom dle „návodu“ je řešení tak jednoduché. Dále mě také velmi zaujal komunikační rituál – jak často se nám s partnerem stává, že se nepochopíme a pak se jeden na druhého zlobíme. Asi jej začnu praktikovat i s dětmi.
Kamila Mikulášková
Jsou zde velmi konstruktivní návrhy na řešení každodenních situací s malými i většími dětmi. Ze srdce doporučuji všem rodičům, budoucím rodičům i prarodičům a všem, kdo pracujete nebo žijete s dětmi.
Kateřina Spacek Wellendorf
Myšlenky zde uvedené mi pomohly vrátit se k tomu důležitému, ke kořenům komunikace a vztahu s dcerou, na které jsem během posledních 3 letech pozapomněla. Děkuji.
Tereza Michlová
Dodnes si vzpomínám, jak jsem byla po narození dcery zaskočená rozdílem reality od představ, které jsem o rodičovství měla. Škoda, že jsem tehdy neměla tyto informace. Jsou zde přesně popsány krizové situace, které každý rodič s dětmi zažívá. Své praktické tipy a návody předává Lucie upřímně a s laskavým tónem. A nikdy není pozdě svůj přístup změnit! Doporučuju všem rodičům, kteří si chtějí užívat rodičovství v pohodě a dát svým dětem nejlepší základ do spokojeného života.
Lucie Szakál
Dobrý den, Lucie. Chtěla bych vám poděkovat za rodinnou terapii. Byla to moje první zkušenost tohohle typu a samotnou mě překvapilo, jak jsem se dokázala bavit s člověkem, kterého jsem viděla poprvé v životě. Připadalo mi to, jako když si povídám s kamarádkou. Děti mluvily úplně otevřeně a myslím, že jsme si vzájemně spoustu věcí uvědomili. Od té doby jsem vůbec nezvýšila hlas a s dětmi se domluvíme bez problémů. Byla jsem z vás nadšená a vřele všem doporučuji vaši terapii.
Lenka Hrušková

Proč kurz ode mě?

Mám více než 25 let zkušeností s prací s dětmi.

Zažila jsem traumatické dětství a přesně vím, jaký vliv má atmosféra v rodině a chování
k dítěti vliv na jeho budoucí život - na jeho spokojenost, sebevědomí, sebedůvěru, na partnerské vztahy...

Navíc jsem  obohacená o zkušenost se svými dvěma dnes už dospělými dětmi.

Dokážu vidět situace jak očima dítěte, tak očima rodičů.

Zároveň mám za sebou celoživotní sebevzdělávání v této oblasti. 

Absolvovala jsem koučovací výcviky a školu mediace (mediace je způsob řešení sporů, který vede k oboutranně uspokojivé dohodě). Poskytuju párové i rodinné konzultace.

 

FORMÁT KURZU

Teoretickým základem kurzu je e-book S dětmi v pohodě

Podstatou je ale celkem 5 živých ZOOM setkání, kde budu odpovídat na vaše dotazy. Budeme řešit vaše konkrétní situace. Budeme si povídat o tom, proč ve vašem vztahu s dětmi něco nefunguje a jak to změnit. Budeme si prakticky nacvičovat komunikaci a na vlastní kůži pocítíte dopady efektivního vedení hovoru (a zároveň poznáte, jak na vaše emoce a ochotu spolupracovat působí to, když vás druhý nepřijímá a nejedná s vámi s respektem). 

Budeme trénovat řešení sporů mezi dětmi.

Začnete odstraňovat všechno, co vám brání být klidnějšími, více respektujícími, sebevědomějšími a sebejistějšími rodiči. 

Základem každého vysílání bude teoretický blok, hlavní náplní uvedení teorie do praxe.

Otázky můžete položit buď předem, nebo přímo ve vysílání. Pokud se nebudete moct zúčastnit, máte k dispozici záznam. 

Dále FB skupina, kde máte mou plnou podporu. Současně se tam potkáte s jinými rodiči a můžete se podporovat vzájemně. 

Představte si, že:

 • Cítíte jako rodič sebejistotu a radost
 • Rodičovství vám připadá snadné
 • Rozumíte si se svými dětmi
 • Děti vám důvěřují a volně s vámi komunikují
 • Místo bojů zažíváte spolupráci a pohodu, umíte se dohodnout
 • Víte, že „období vzdoru“ se vás vůbec nemusí týkat
 • Zažíváte uspokojení z toho, že dětem dáváte silný a zdravý základ
 • Je vám jasné, jaké výroky a chování mají destruktivní vliv na dětskou psychiku a umíte se jich vyvarovat

Cena 5týdenního online kurzu je

2 490 Kč

Informace v kurzu pomůžou rodičům, prarodičům i lidem, kteří pracují nebo se setkávají s dětmi.

Abyste se mohli snadněji rozhodnout, nabízím vám 100% garanci vrácení peněz. Garance běží ode dne zakoupení kurzu až do dne následujícího po dni ukončení kurzu. Pokud mi do té doby napíšete, že pro vás kurz nebyl přínosný, bez otázek vám vrátím všechny peníze.